Baptisté v Litoměřicích

Jazyk/Language
CZflag  ENflag
 FaceHome


O nás

 

Kdo jsme

Jsme církev - lidé, kteří věří v Boha, jak jej poznáváme z Bible.

Jsme křesťané - věříme v Ježíše Krista, kterého Bůh poslal, abychom poznali smysl a cíl naší existence.

Jsme sbor - skupina lidí, kteří se rozhodli být navzájem přáteli a jít cestou života a víry společně, na základě společného vyznání.

Jsme baptisté - lidé považující svobodu svědomí za jednu z nejdůležitějších hodnot.

Jsme obyčejní lidé - máme své chyby a slabosti. Nepředstíráme dokonalost, ale s Boží pomocí se snažíme žít život užitečný pro druhé.

Máme neobyčejnou zkušenost - poznali jsme, že Ježíš Kristus je živý a chce být přítelem každého člověka. Naše setkání jsou otevřená pro každého, ať věřícího či nevěřícího. Svou neobyčejnou zkušenost chceme předat každému, kdo hledá smysl svého života.

 

Čemu věříme

Poznali jsme, že při seznámení s Ježíšem přichází do našeho života odpuštění, pokoj a radost. Život dostává řád a smysl. Vítáme mezi námi každého, kdo hledá víc, než co nabízí materiální pohled na svět.

Chceme každému pomoci, aby měl příležitost se srozumitelným způsobem dovědět o Kristu. Proto že nikdo nemůže být přiveden k víře donucením, rozhodnutí víry musí učinit každý sám a dobrovolně. Odmítáme jakékoli násilí ve věcech svědomí a zastáváme důslednou odluku církve od státu včetně finanční.

Za své bratry a sestry považujeme všechny, kdo věří v Boha, jak jej poznáváme v Bibli. Společně s ostatními křesťany přijímáme „Apoštolské vyznání víry" a podrobněji naši víru vystihuje vyznání BJB.

Věříme, že každé společenství křesťanů, každý místní sbor je církví v pravém slova smyslu. Proto je každý sbor samostatný a nezávislý na jiných sborech ani nemá žádný nadřízený orgán. Jako součást státem registrované církve Bratrské jednoty baptistů jsme součástí celosvětového baptistického hnutí - Evropské baptistické federace a Světového svazu baptistů.

 

Na čem nám záleží

Naše poslání spatřujeme v proměně charakteru člověka a změně života od sebestředných zájmů ke službě druhým, abychom nebyli zmítáni sem a tam zmatky světa, ale navzájem vůči sobě pravdiví v lásce směřovali k plnému životu.

V atmosféře přijetí, kde je každý jednotlivec respektován, může podle svého poznání a schopností sloužit druhým svým zvláštním obdarováním.

 

Odkud jdeme - historie

Název baptisté je odvozen od řeckého slova, které označuje „ponoření" neboli křest. Baptistické hnutí má svůj původ v radikálním křídle světové reformace, které na počátku 16. století začalo praktikovat křest na vyznání víry - to znamená křest dospělých, kteří svoji víru vyznávají na základě osobního rozhodnutí.